EU kan dele NVE

- innholdet kan være utdatert

Dagens norske modell, hvor NVE har viktige regulatoroppgaver, tilfredsstiller ikke kravet til uavhengig av påvirkning og kontroll, fordi politikerne har mulighet til å instruere NVE gjennom OED.
Konsekvensen kan bli at viktige oppgaver hos NVE skilles ut i en egen etat/organ fri fra politisk myndighet, skriver Teknisk Ukeblad.

Les hele saken på tu.no.