Etterutdanningskonferanse LOK

Representanter for Fagforeninger og LOK-utvalg i distriktene inviteres til Etterutdanningskonferanse

Dato

2022-11-14

2022-11-15

Sted

Scandic Bergen city

Kart

Arrangør

Etterutdanningsutvalget LOK

Temaene i år er:

  • Aktiviteten i fagforeninger og distrikter knyttet til etterutdanning/LOK §5. (Noen minutter med informasjon fra hver fagforening/distrikt)
  • Resultat av kartlegging av LOK §5 (Forslag 334 som ble vedtatt på Landstariffkonferansen)
  • Informasjon fra Etterutdanningsutvalget
  • Fri/permisjon til å ta etterutdanning (hvilke regler gjelder, gjeldende tvister, mulige fremgangsmåter osv.)
  • Hvordan motivere medlemmer til å ønske å ta etterutdanning?

Det settes av inntil tre plasser per distrikt/fagforening.,

Fagforeninger/distrikter sender samlet påmelding til Eva Balaban på epost eva.balaban@elogit.no