Et tøffere arbeidsliv

- innholdet kan være utdatert

LO er bekymret for virkningen av regjeringens forslag for den enkelte arbeidstaker og frykter at økt adgang til bruk av overtid, økte rammer for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og en mer generell åpning for søndagsarbeid kommer til å legge et større press på arbeidstakerne og gjøre det vanskeligere for folk å planlegge hverdagen. Arbeidsgivere får større adgang til å pålegge arbeid på tider som til nå har vært fritid og familietid.

Mer sosial dumping


– Arbeidsmiljøloven inneholder i dag gode og fleksible løsninger for tilpasninger av arbeidstiden. I stedet for å utnytte dette, endrer regjeringen loven i en retning som gir et tøffere arbeidsliv for den enkelte arbeidstaker, sier Gabrielsen.

Kollektiv søksmålsrett – fjernes


Fagbevegelsens muligheter til å motvirke sosial dumping, og sikre likebehandling ved innleie, vingeklippes ved at den kollektive søksmålsretten fjernes.
– Nå har vi fått på bordet alle de svekkelsene av arbeidsmiljøloven som den blåblå regjeringen la fram før sommeren. Jeg er skuffet, men ikke overrasket over at den i all hovedsak har sett bort fra synspunktene til både arbeidstakerne og regjeringens egne faginstanser. Det har vært varslet lenge at høringsprosessen bare var en ren formalitet, sier Gabrielsen.

Flere grupper rammes


Forslagene fører til at mange flere arbeidstakere får større belastning enn før.
– Økt adgang for arbeidsgiver til å pålegge overtid, søndagsarbeid, eller flere lange vakter, kan gjøre deltakelse i arbeidslivet vanskeligere for både eldre, personer med dårlig helse, samtidig som flere kvinner presses over i deltidsarbeid, slår Gabrielsen fast.
– Sammen med økt bruk av midlertidige stillinger understreker dette berettigelsen av at vi, sammen med Unio og YS, vil bruke vår demokratiske rett til å protestere gjennom en politisk streik i slutten av januar, sier han.