Er det behov for et fagbrev light?

- innholdet kan være utdatert

Og interesserte som ikke har mulighet til å delta, kan derfor få med seg at Fafo-forskerne Torgeir Nyen og Hagen Tønder innleder om 
fagbrevets posisjon i norsk fag- og yrkesopplæring.

Andre deltakere


Forsker Eifred Markussen ved NIFU presenterer sin rapport «Jobb å få?».
Det blir innlegg og kommentarer fra Svein Oppegaard, arbeidslivsdirektør i NHO, LO-sekretær Trude Tinnlund, elektrofaglærer Lars Jakob Berg ved 
Strømmen videregående skole og seniorkonsulent i Utdanningsforbundet, Astrid Kristin Moen Sund.

Bakgrunn for møtet


Omtrent halvparten av norsk ungdom velger yrkesfag i videregående opplæring, men bare en liten andel fullfører med et fag- eller svennebrev på normert tid. Er fagbrevet et urealistisk mål for mange elever i dag? Er det behov for å tenke nytt? 
Fafo har lokaler i Borggata 2B på Grønland i Oslo.
Program og mer om seminaret.