EPSU-kongressen i gang

- innholdet kan være utdatert

EPSU holder sin niende kongress i Toulouse, Frankrike fra 20. til 23. mai 2014.
Kongressen skal diskutere og vedta EPSUs politikk for å fremme kvalitetoffentlige tjenester, styrke rettighetene til de offentlige ansatte og kjempe mot innstrammingspolitikken som har vært en trussel for offentlige tjenester og offentlige tjenestemenn i de fleste europeiske land.

Ny ledelse


EPSU-kongressen samler mer enn 500 fagforeningstillitsvalgte fra 46 ulike land. Delegatene skal også vedta endring i EPSUs ledelse. Både president Anne Marie Perret og generalsekretær Carola FischbachPyttel går av med pensjon. 
Annelie Nordström fra Kommunal i Sverige er kandidat til presidentvervet  og Jan Willem Goudriaan, nåværende assisterende generalsekretær, er kandidat til generalsekretær.
Følg kongressen på kongressiden, Facebook og Twitter