Enighet mellom LO-Virke

- innholdet kan være utdatert

– Vi er tilfreds med resultatet, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken, som på vegne av LO ledet forhandlingene med Virke.

Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-/NHO-området, og har en god lav- og likelønnsprofil.

Lenke til protokollen.

– I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier Solbakken.

Handels- og servicenæringen omfatter blant annet ansatte innen butikk, transport, grossist, kiosk, bok og papir, reiseliv, forlag, kontor, IKT med flere.

Forbundets representant i LOs forhandlingsutvalg var forbundssekretær Torbjørn Sundal.