Enighet med Virke

Publisert: 11.05.16

– innholdet kan være utdatert

Den nye overenskomsten har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. EL og IT Forbundets viktigste krav i forhandlingene var tydelige kriterier for lønnsfastsettelse i sektoren, og et generelt økonomisk krav om økt kjøpekraft til alle medlemmene. 

– Det var som forventet krevende forhandlinger, men vi fikk til det vi ønsket. Vi er godt fornøyd med den nye avtalen, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.  

En kort oppsummering av resultatet:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 1 per time (tilbakevirkende effekt fra 1.4.2016)
  • Minstelønnssatsene heves
  • Det lokale lønnssystemet (utover minstelønn) skal avtales mellom partene, og det er nedfelt kriterier for lønnsfastsettelse i den nye overenskomsten.
  • Resultatlønnsordningene i Get skal drøftes mellom partene

Uravstemning
Forhandlingsresultatet skal til uravstemning med frist 31. mai. Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg.

Protokollen kan leses her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.