Enighet med Virke

- innholdet kan være utdatert

Den nye overenskomsten har en økonomisk ramme på 2,4 prosent, i tråd med resultatet i frontfaget. EL og IT Forbundets viktigste krav i forhandlingene var tydelige kriterier for lønnsfastsettelse i sektoren, og et generelt økonomisk krav om økt kjøpekraft til alle medlemmene. 

– Det var som forventet krevende forhandlinger, men vi fikk til det vi ønsket. Vi er godt fornøyd med den nye avtalen, sier Torbjørn Sundal, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.  

En kort oppsummering av resultatet:Uravstemning

Forhandlingsresultatet skal til uravstemning med frist 31. mai. Resultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg.

Protokollen kan leses her.