Enighet i Spekter Helse

Publisert: 13.05.16

– innholdet kan være utdatert

Det ble et generelt tillegg på 9 000 kroner til all. For våre medlemmet ble det også enighet om at minstelønnssatsen etter ti års ansiennitet skal økes med 5 000 kroner.

– Økningen på minstelønnssatsen er vi godt fornøyd med, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen, forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg.

Partsutvalg om fagarbeiderlønn

Partene ble i tillegg enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå ulike sider ved kompetansekrav og avlønning i stillinger som krever fagarbeiderlønn.

– Dette er et viktig utvalg og vi forventer at resultatet styrker våre medlemsgrupper på sykehusene. Derfor er det forbundets målsetting å få bli en del av dette utvalget, sier forbundssekretær Henriksen.

Bildet fra venstre: Marianne Solberg Johnsen, FO, Hjørdis Henriksen, EL og IT Forbundet, Janne Hegna, MFO, Øystein Gudbrands, LO Stat og Anne Kathrine Ellila, Fagforbundet

Bildet fra venstre: Marianne Solberg Johnsen, FO, Hjørdis Henriksen, EL og IT Forbundet, Janne Hegna, MFO, Øystein Gudbrands, LO Stat og Anne Kathrine Ellila, Fagforbundet

 

 

B-delsforhandlinger

Det skal nå gjennomføres B-delsforhandlinger på hvert enkelt sykehus, hvor partene skal avtale tillegg utover det som er gitt sentralt.

Lærlinger og heltid

Det ble videre understreket sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og økt innsats for flere heltidsansatte.

Viktige frister

  • Frist avslutning av lokale forhandlinger er 15. juni.
  • Frist for å be om bistand er til forbundet onsdag 7. juni klokka 15:00.
  • Avsluttende sentrale forhandlinger holdes tirsdag 21. juni.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.