Enighet i Spekter Helse

- innholdet kan være utdatert

Det ble et generelt tillegg på 9 000 kroner til all. For våre medlemmet ble det også enighet om at minstelønnssatsen etter ti års ansiennitet skal økes med 5 000 kroner.

– Økningen på minstelønnssatsen er vi godt fornøyd med, sier forbundssekretær Hjørdis Henriksen, forbundets representant i LO Stats forhandlingsutvalg.

Partsutvalg om fagarbeiderlønnPartene ble i tillegg enige om å sette ned et partssammensatt utvalg som skal gjennomgå ulike sider ved kompetansekrav og avlønning i stillinger som krever fagarbeiderlønn.

– Dette er et viktig utvalg og vi forventer at resultatet styrker våre medlemsgrupper på sykehusene. Derfor er det forbundets målsetting å få bli en del av dette utvalget, sier forbundssekretær Henriksen.

Bildet fra venstre: Marianne Solberg Johnsen, FO, Hjørdis Henriksen, EL og IT Forbundet, Janne Hegna, MFO, Øystein Gudbrands, LO Stat og Anne Kathrine Ellila, FagforbundetBildet fra venstre: Marianne Solberg Johnsen, FO, Hjørdis Henriksen, EL og IT Forbundet, Janne Hegna, MFO, Øystein Gudbrands, LO Stat og Anne Kathrine Ellila, Fagforbundet

  
B-delsforhandlingerDet skal nå gjennomføres B-delsforhandlinger på hvert enkelt sykehus, hvor partene skal avtale tillegg utover det som er gitt sentralt.

Lærlinger og heltidDet ble videre understreket sykehusenes ansvar for å legge til rette for flere lærlinger og økt innsats for flere heltidsansatte.

Viktige frister