Enighet i Relacom

Publisert: 08.09.16

– innholdet kan være utdatert

– Uenighet om pensjon har gjort årets oppgjør svært utfordrende. Etter at verken forhandlinger, bistandsforhandlinger eller avsluttende forhandlinger i fase tre mellom LO Stat og Spekter førte fram, ble samtaler gjenopptatt og nå foreligger det et forhandlingsresultat under en uke før meklingsstart, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Partene er enige om en ny innskuddsbasert pensjon. Det betales et innskudd på 4,5 prosent av pensjonsgrunnlaget for de arbeidstakere som tjener inntil 7,1 G og 7,5 prosent for dem som tjener over 7,1 G. Det betales innskudd fra 0 G. Fra 1. januar 2020 betales det et innskudd på henholdsvis fem prosent og åtte prosent. Det settes av en kompensasjonssum. Enigheten omfatter også en endring av lønnsstigen med viktig hevinger av minstelønn og for begynnerlønn, etter fire år og etter åtte år.

Alle ansatte gis et generelt tillegg på 5 000 kroner fra 1. august 2016. Fagarbeidere i lønnsgruppe tre gis deretter et tillegg på 4 000 kroner fra 1. august 2016. Det avsettes en pott på 500 000 kroner til individuelle tillegg som disponeres av partene i fellesskap.

Beregningsgrunnlag for lærlinger settes til 400 000 kroner fra 1. juli 2016.

– Dette har vært krevende forhandlinger, sier klubbleder Øivind Juul Schjetne.

– Pensjon ble hovedsak. Arbeidet med lønnsstigen var en fortsettelse av fjorårets resultat. Minstelønn hjelpearbeider er hevet med nesten 55 000 kroner. Dette er viktig i forhold til innleie, sier Schjetne.

Forhandlingsutvalget har gitt en enstemmig anbefaling av resultatet. EL og IT Forbundet har ca 1 000 medlemmer på Relacom-avtalen.

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.