Enighet i Norsk Helsenett SF

- innholdet kan være utdatertEtter uenighet i lokale b-delsforhandlinger og bistandsforhandling er det enighet i fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter om oppgjøret i Norsk Helsenett. 

Økonomisk har oppgjøret en ramme på 1,7 prosent. Halvparten fordeles som et fast kronetillegg og halvparten fordeles individuelt. Lønnsjusteringen har virkning fra 1. april 2020.

I etterkant av lønnsoppgjøret skal arbeidsgiver ha en gjennomgang av skjevheter i lønnsmassen i samarbeid med tillitsvalgte. Eventuelle ekstraordinære lønnsjusteringer vil gjelde fra 1. september 2020.

Det er kommet inn ny tekst om at fjernarbeid/hjemmekontor skal være frivillig og avtales med nærmeste leder. Vaktavtalen skal reforhandles og partene skal se på hvordan hjemmekontor i forbindelse med COVID-19 pandemien kan gjøres best mulig for ansatte og arbeidsgiver.  I tariffperioden skal i tillegg lærlinger lønnes i henhold til satsene i Landsoverenskomsten for elektrofag (LOK) mellom EL og IT Forbundet og Nelfo, samt overenskomsten mellom LO Stat og Spekter del A kap 3.  

Det er gitt forsikring om at det ikke vil bli iverksatt endringer i pensjonsordningen i overenskomstperioden 2020 til 2022.

– Det har vært en langvarig prosess hvor vi har bygget ny kompetanse lokalt og utviklet samarbeid på tvers av fagforeningene, sier klubbleder for EL og IT, Øystein Folkvord.

EL og IT Forbundets forhandlingsdelegasjon bestod av Øystein Folkvord, Vidar Normann og Reidunn Wahl. Fase 3-forhandlingene ble gjennomført sammen med Fagforbundet. Nestleder i LO Stat, Lise OIsen, var forhandlingsleder.

– Resultatet av forhandlingene vil bli sendt ut på uravstemming når alle virksomhetene i område 4 er ferdige med sine forhandlinger. Dette kan ta noe tid, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Norsk Helsenett utvikler, drifter og forvalter nasjonale e-helseløsninger og infrastruktur. Virksomheten har ca. 750 ansatte. EL og IT Forbundet har medlemmer i Oslo, Trondheim og Tromsø.