Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

- innholdet kan være utdatert

Fornuftig oppgjør– Resultatet av oppgjøret innebærer at ingen av forbundets grupper får generelt tillegg. Vi mener allikevel at dette var et fornuftig oppgjør med tanke på den realøkonomiske situasjonen. Forhandlingsdelegasjonen fulgte opp vedtaket til representantskapet i LO om å prioritere lavlønnsgruppene i årets oppgjør, sier Andersen 

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen, (3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner.

Solidarisk oppgjør– Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sier Kristiansen. 

Brev om permitteringsregleneLO og NHO ble enige om å skrive et brev til regjeringen om permitteringsregelen. Reglene ble endret fra 1. januar 2014, og både LO og NHO har protestert siden.

– Vi er også fornøyd med at vi fikk bevegelse i spørsmålet om endring i permitteringsregelverket, ved at LO og NHO satte opp en felles front mot regjeringen. Vi forventer at regjeringen følger opp den oppfordringen til å endre permitteringsregelverket. Det vil være viktig for næringslivet, spesielt slik den økonomiske situasjonen er nå, avslutter Andersen.

 

FAKTA OM OPPGJØRET: 

Protokoll LO/NHO mellomoppgjøret 2015