Enighet i mellomoppgjøret mellom LO og NHO

Publisert: 26.03.15

– innholdet kan være utdatert

Fornuftig oppgjør

– Resultatet av oppgjøret innebærer at ingen av forbundets grupper får generelt tillegg. Vi mener allikevel at dette var et fornuftig oppgjør med tanke på den realøkonomiske situasjonen. Forhandlingsdelegasjonen fulgte opp vedtaket til representantskapet i LO om å prioritere lavlønnsgruppene i årets oppgjør, sier Andersen 

LO og NHO ble i mellomoppgjøret enig om et tillegg på 1,75 kroner i timen, (3 500 kroner per år) for medlemmer på overenskomster som ligger under 90 prosent av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn, det vil si overenskomster med gjennomsnittlig årslønn på 388.013 kroner eller mindre. Gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er 431.126 kroner.

Solidarisk oppgjør

– Dette er et solidarisk oppgjør der vi prioriterer de lavtlønte og likelønn, og opprettholder kjøpekraften. Det er viktig for oss, og i tråd med vedtaket i LOs representantskap, sier LO-leder Gerd Kristiansen.

– LO har en tradisjon for å ta ansvar i vanskelige tider. Det gjør vi også i år. Vi tar hensyn til bedriftene i en utfordrende situasjon for norsk næringsliv. Nå håper jeg regjeringen viser det samme ansvaret, lytter til partene og reverserer innstrammingen i permitteringsregelverket, sier Kristiansen. 

Brev om permitteringsreglene

LO og NHO ble enige om å skrive et brev til regjeringen om permitteringsregelen. Reglene ble endret fra 1. januar 2014, og både LO og NHO har protestert siden.

– Vi er også fornøyd med at vi fikk bevegelse i spørsmålet om endring i permitteringsregelverket, ved at LO og NHO satte opp en felles front mot regjeringen. Vi forventer at regjeringen følger opp den oppfordringen til å endre permitteringsregelverket. Det vil være viktig for næringslivet, spesielt slik den økonomiske situasjonen er nå, avslutter Andersen.

 

FAKTA OM OPPGJØRET:

  • Omfatter rundt 175 000 medlemmer.
  • Totalt vil 20 prosent av alle arbeidstakerne få lavlønnstillegg.
  • Rammen på oppgjøret er beregnet til 2,7 prosent.
  • Lavlønnstillegget vil spesielt komme kvinnene til gode.
  • Halvparten av alle som får lavlønnstillegg er kvinner. 

 
Protokoll LO/NHO mellomoppgjøret 2015 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.