Enighet i kommuneoppgjøret

- innholdet kan være utdatert

– Den brede enigheten resulterer i et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Hun er også fornøyd med det økonomiske resultatet, utjevning av lønn mellom kvinner og menn og at det gis uttelling for kompetanse.

Resultatene

Forhandlingsprotokollen

Les hele pressemeldingen fra LO Kommunes forhandlingssammenslutning

Oppgjøret gjelder ikke Oslo kommune og KS Bedrift (energioverenskomsten).