Enighet i kommuneoppgjøret

Publisert: 30.04.16

– innholdet kan være utdatert

– Den brede enigheten resulterer i et helhetlig lønnssystem som ivaretar alle ansatte, og som gir et godt grunnlag for rekruttering og verdsetting av dem som arbeider i kommunene, sier Mette Nord, leder i LO Kommunes forhandlingssammenslutning.

Hun er også fornøyd med det økonomiske resultatet, utjevning av lønn mellom kvinner og menn og at det gis uttelling for kompetanse.

Resultatene

  • Et generelt tillegg for de fleste på 7 300 kroner eller mer.
  • Det økonomiske resultatet sikrer kjøpekraft og verdsetter kompetanse.
  • Minstelønnsgaranti etter 16 år for dem uten formell kompetanse videreføres (gradvis innføring).
  • Det opprettes en ny stillingsgruppe for fagarbeidere med tilleggsutdanning (likelønnsutjevning).
  • Lønnsnivået mellom de ulike høyskolegruppene skal harmoniseres.

Forhandlingsprotokollen

Les hele pressemeldingen fra LO Kommunes forhandlingssammenslutning

Oppgjøret gjelder ikke Oslo kommune og KS Bedrift (energioverenskomsten).

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.