Enighet i hovedavtale-forhandlingene LO/SAMFO

- innholdet kan være utdatert

De tillitsvalgte vil få en ryddigere og enklere avtale å forholde seg til etter denne revisjonen, men tillitsvalgte som har vært i gamet en stund, vil nok måtte bla litt ekstra for å finne rett bestemmelse i en periode, sier forbundssekretær Reidunn Wahl, som representerte EL & IT Forbundet i forhandlingene.

Delegasjonsledere


Det var Tor-Arne Solbakken som ledet LOs forhandlingsdelegasjon og Torgeir Kroken som ledet SAMFO sin.

Innført kompetansetillitsvalgte


Også i SAMFO-området er kompetansetillitsvalgte innført som begrep. LO og SAMFO skal også nedsette et utvalg som skal gjennomgå tilleggsavtale III – Avtale om opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomhetene for verneombud og medlemmer i arbeidsmiljøutvalg
Utvalget kan fremme forslag om endringer i teksten. Dette arbeidet skal være avsluttet innen 1. februar 2015.
Fristen for godkjenning av forhandlingsresultatet er 18. februar 2014.
Lenke til protokollen.