Enighet i Hålogaland Kraft

- innholdet kan være utdatert

Natt til 24. november kom partene til enighet i tariffoppgjøret for Hålogaland Kraft. Det økonomiske resultatet består av et generelt tillegg på kr 4 312,- og midler til utjamning i henhold til en flerårig plan for å heve EL og IT Forbundets medlemmer. – Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet, og kan presentere et resultat som er i tråd med profilen på kravet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet. Økonomisk følger oppgjøret frontfagsmodellen.Partene kom ikke til enighet i b-del forhandlinger eller i bistandsforhandlinger, og derfor gikk det videre til det man kaller fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Hålogaland Kraft er plassert i Spekter område 9 og uravstemning vil bli avholdt når hele området er lukket.

Hålogaland Kraft AS er et heleid kommunalt konsern med flere datterselskap som blant annet drifter kraftnett, leverer strøm til privatkunder og leverer bredbåndsløsninger.