Enighet i Hålogaland Kraft

Publisert: 24.11.20
(Endret: 23.05.22)

Natt til 24. november kom partene til enighet i tariffoppgjøret for Hålogaland Kraft. Det økonomiske resultatet består av et generelt tillegg på kr 4 312,- og midler til utjamning i henhold til en flerårig plan for å heve EL og IT Forbundets medlemmer. 

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet, og kan presentere et resultat som er i tråd med profilen på kravet, sier forbundssekretær Reidunn Wahl i EL og IT Forbundet. Økonomisk følger oppgjøret frontfagsmodellen.

Partene kom ikke til enighet i b-del forhandlinger eller i bistandsforhandlinger, og derfor gikk det videre til det man kaller fase 3-forhandlinger mellom LO Stat og Spekter. Hålogaland Kraft er plassert i Spekter område 9 og uravstemning vil bli avholdt når hele området er lukket.
Hålogaland Kraft AS er et heleid kommunalt konsern med flere datterselskap som blant annet drifter kraftnett, leverer strøm til privatkunder og leverer bredbåndsløsninger.

Relevante artikler

Et historisk høyt kronetillegg ble resultatet etter årets lønnsforhandling i Energiavtale 1.
– Vi har fått gjennomslag for å løfte hele laget, sikre likelønn og utjevne forskjeller, sier Egil André Aas, leder i LO Stat.
LO kommune krever økt lønn for hele laget av kommuneansatte, samtidig som de med lav lønn må få et ekstra løft. – Vi må godt over rammen fra privat sektor i KS-oppgjøret, sier LO Kommunes leder.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.