Enige om å prioritere heltid

Publisert: 13.02.13

– innholdet kan være utdatert

Erklæringen har fått navnet “Det store heltidsvalget”, og det er en viljeserklæring som ikke er juridisk bindende for noen av partene.

Ikke pålegg om fortrinnsrett for deltidsansatte

De praktiske løsningene for å sette erklæringen ut i livet, overlates til kommunene.

I arbeidet med å komme fram til en felles erklæring har det særlig har vært uenighet om deltidsansatte skal ha fortrinnsrett ved ledige stillingshjemler.

Partene er derfor blitt enige om at “Ledige deltidsstillinger bør brukes til å øke stillingsandelen til andre deltidsansatte framfor å lyse ut ny deltidsstilling.

Les mer om saken på FriFagbevegelse.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.