Engasjerende kvinnekonferanse

- innholdet kan være utdatert

Marta Breen er journalist, spaltis og forfatter og en godt kjent samfunnsdebattant. Kåseriet hun holdt var basert på Breens siste bok «Født feminist».
Kåseriet vekket stort engasjement blant de 33 deltakerne. 

33 aktive og engasjerte kvinner i EL & IT Forbundet samlet til konferanse.


Forbundets kvinnekonferansen i er i gang, en svært god konferanse med mange engasjerte deltakere (33).
Konferansen skal i sitt videre program ha besøk av Inger Vagle og Ellen Møller, kjent for sitt engasjement i «Jenter i bil og elektro». De skal fortelle om veien videre etter prosjektet og arbeidet med et jentenettverk.
 
 
Et annet tema på konferansen er kvinners deltakelse i arbeidslivet, spesielt med fokus på belastning, ulykker og vold.