Energiutvalgets innstilling

Publisert: 07.03.12

– innholdet kan være utdatert

Utvalget har gjort en omfattende jobb med å analysere erfaringene fra de senere årene og de ytre rammevilkårene som norsk energiproduksjon og forbruk står overfor, og hvordan det framtidige energisystem kan utformes.

Utvalget vektlegger at energiforsyningen må være sikker, miljøvennlig og skal legge til rette for verdiskaping og sysselsetting i hele landet. LO har merket seg at utvalget ser positivt på framtiden for kraftintensive næringer i Norge, fordi prisen kommer til å være lavere i Norge og Norden enn ellers i Europa.

Både EL & IT Forbundet og LO vil komme tilbake med synspunkter på Energiutredningen i debatten framover.

Rikelig tilgang på fornybar energi har gjennom mer enn 100 år bidratt til velstandsutvikling og har vært et konkurransefortrinn for norsk industri og næringsliv. Utvalget mener at energiressursene også i framtida skal bidra til velferd og verdiskaping i hele landet

Energipolitikken må utformes slik at samfunnets krav til et velfungerende energisystem oppfylles. Sikker og effektiv energiforsyning er en kritisk forutsetning for et velfungerende, moderne samfunn. Det må legges til rette for verdiskaping samtidig som hensyn til natur, miljø og klima ivaretas, mener utvalget.

Dette er målsettinger som deles av LO.

Les hele innstillingen fra utvalget her.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.