Energistreiken er over

Publisert: 08.11.16

– innholdet kan være utdatert

Konflikten dreide seg først og fremst om avspaseringsordningen til beredskapsvaktene. Løsningen innebærer at vaktene ikke lengre er obligatoriske gjennom den sentrale tariffavtalen. Vaktenes innhold og kompensasjon må avtales mellom partene i hvert enkelt selskap, dersom energimontørene skal ha plikt til å delta.

God løsning

– Vi har kommet fram til en god løsning. Nå må hvert enkelt selskap finne en ordning som gir en trygg og sikker beredskap, og det er vi gjerne med på å avtale lokalt, sier Bjørn Fornes, EL og IT Forbundets forhandlingsleder.

EL og IT Forbundet ønsket å beholde dagens avspasering på en time per femte time på vakt. KS Bedrift ønsket en avspaseringordning på en time per sjuende time på vakt.

– Det var svært viktig for oss å stanse den svekkelsen som KS Bedrift foreslo i den sentrale avtalen. At det ble gjort ved å gjøre vaktene frivillig er helt i tråd med forbundets vedtatte prioriteringer, sier Fornes.

Den snart sju uker lange streiken er dermed avsluttet.

– Det er bra at vi fant en god løsning, og at vi nå kan gå tilbake til arbeid, sier Fornes.

Den nye tariffavtalen kort oppsummert:

  • Plikten til å delta i vakt bortfaller
  • Lokale lønnsforhandlinger med bakgrunn i frontfagets ramme på 2,4 prosent.
  • Økte minstelønnssatser
  • Innført «Faglig veileder» med kompensasjon

Takk til de streikende

Landstariffkonferansen 2015 hadde som sitt høyest prioriterte krav å enten beholde 1/5 i omregningsfaktor, eller å fjerne plikten til deltakelse.

– Jeg vil berømme de streikende som har holdt motivasjonen oppe og virkelig har stått på. Vi kan være stolte av våre medlemmers innsats, sier Fornes.

EL og IT Forbundet skal nå forberede organisasjonen og sine tillitsvalgte til de eventuelle lokale forhandlingene om en obligatorisk vaktordning, dens innhold og hvilken avspaseringsfaktor som i så fall skal gjelde.

– Vi har tro på at de fleste energiselskapene kommer til å videreføre 1/5 som avspaseringsfaktor, men tar ingenting for gitt. Derfor skal vi stille godt forberedt, sier Fornes.

EL og IT Forbundets forhandlingsutvalg på Energiavtalen KS Bedrift

Kåre Finjord, Alta Kraftlag, Finnmark
Fred Løvli, Midt-Nett, Buskerud
Rolf Bersås, Suldal, Rogaland
Jon Ytrri, Lærdal, Hordaland og Sogn og Fjordane
Tore Båtstad, Eidefoss, Hedmark og Oppland
Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdelingen på forbundskontoret var forhandlingsleder.

Forhandlingsresultatet anbefales av et enstemmig forhandlingsutvalg. Resultatet skal nå ut på uravstemning blant EL og IT Forbundets medlemmer på energiavtalen med KS Bedrift. Fristen er satt til 21. november (De medlemmene som skal delta mottar nærmere informasjon om dette).

Mer informasjon om forhandlingsresultatet

Informasjonsskriv fra EL og IT Forbundet

Protokoll Energiavtale

Vedlegg til prokollen Energiavtale

Les også: Medhold hos Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet har fattet tre ferske vedtak som treffer det som var kjernen i konflikten med KS Bedrift. Les mer her.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.