Energisk åpning av landstariff-konferansen

Publisert: 28.11.11

– innholdet kan være utdatert

I løpet av dagene skal 130 delegater, gjester, observatører og representanter fra forbundskontoret sette sitt preg på landstariffkonferansen. Konferansen har blant annet inviterte gjester fra fagbevegelsen i Palestina; Madji Shella, Bashar Shadou og Armjad A. A. Awartani.

Delegatene i sentrum

De viktigste er likevel de rundt 90 delegater som skal debattere, få faglig påfyll og fatte vedtak for tariffoppgjøret 2012. Delegatene representerer medlemmer som går på tariffavtalene med Energi Norge og KS Bedrift.

Sekretariatet

Bjørnar Dahle og Arne Per Bjerkås leder konferansen og sekretærer er Geir Wamstad og Merete Rosendal.

Komiteer

Før ordet ble gitt til forbundsleder Hans Olav Felix, valgte konferansen ulike komiteer.

Redaksjonskomité: Jan Inge Kaspersen (leder), Svein Davidsen, Rolf Bersås og Steinar Rasmussen.

Programkomité: Knut Solberg og Bjørn Helmersen.

Valgkomiteer

Energiavtalen Energi Norge: Åge Andersen (leder), Frank Hagen, Åse With Kildal, Johann Ekeland og Arnfinn Bjørnli.

Energiavtalen KS Bedrift: Geir Steinsnes (leder), Bjørn Helmersen, Arvid Skinnes, Johnny Fjeld og Arild Horsevik.

Temaer og innledere

I løpet av konferansen blir det innledninger av forbundssekretær Henning Solhaug (Kompetanseforskriften og elektronisk overvåking), forhandlingsleder Jan Olav Andersen (tariffpolitisk), forbundssekretær Jan Henrik Larsen (faste ansettelser), Stina Christofersen (vertikalutvalget) og statssekretær i OED, Per Rune Henriksen skal innlede om “norsk energipolitikk”.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.