Energipolitisk konferanse 6. – 7. desember

- innholdet kan være utdatert

Konferansen skal behandle svært viktige temaer som kompetanseforskriften, nettregulering, AMS, rekruttering og generelt utviklingen i de offentlig eide selskapene – i en tid hvor konsulentene og de liberale kreftene igjen rører på seg.
Vi har både interne og eksterne innledere og god tid til debatt.
EL & IT Forbundet dekker kostnadene ved konferansen og fordeler en kvote på hvert enkelt distrikt, bygd på antall medlemmer/klubber i distriktene. Mer informasjon, blant annet om fordelingsnøkkel, er sendt til distriktene.
Påmeldingsfristen er 15. november til forbundssekretær Bjørn Fornes.