Energioverenskomsten godkjent

- innholdet kan være utdatert

Tariffrevisjon for 2016 er godkjent når det gjelder energioverenskomsten Energi Norge.

Av dem som deltok i uravstemningen, stemte 93,5 prosent ja, 5 prosent nei og og 1,4 prosent blank.

Begrunnet lav valgdeltakelse måtte uravstemningen til LO for godkjenning.

Bildet: Forbundssekretær Jarle Eide.