Energidager – interpellasjon fra Felix

- innholdet kan være utdatert

Panelet besto av generalsekretær Nina Jensen, WWF, konsernsjef Eimund Nygaard, energiselskapet Lyse, administrerende direktør Kjell Roland, Norfund, vassdrags- og energidirektør Per Sanderud, NVE og administrerende direktør Oluf Ulseth, Energi Norge.
Temaet for paneldebatten var «Dilemmaenes tid» og det var til disse debattantene at forbundsleder Hans O. Felix la fram sin interpellasjon.
– Tusen takk for invitasjonen og muligheten til å stille noen spørsmål/påstander. Jeg er tildelt tre minutter, men kunne trengt tretti.
EL & IT Forbundet ble overrasket da vi underveis i utredningen om hjemfall og framtidig eierskap i energiforsyningen 2002/2003 oppdaget at Energi Norge (EN), som representerte offentlig eide energiselskaper, kjempet mot fortsatt offentlig eierskap. Heldigvis nådde ikke Energi Norge fram, og dermed beholdt de offentlige eierne demokratisk kontroll over fellesskapsarven – våre store vannressurser,  innledet Felix.
Last ned hele interpellasjonen.