Endringer vilkår LOfavør kollektiv hjem

- innholdet kan være utdatert

Noen av de viktigste endringene


Følgende erstatningssummer økes til inntil 25.000 kroner:Nytt unntak på flytteforsikringen


Skader som består av riper, avskallinger, flekker og lignende erstattes ikke. (punkt 4.10).

Nytt aldersfradrag for briller


Det første året gjøres ikke fradrag i gjenanskaffelsesverdien. Deretter er fradraget på 10 prosent per påbegynt år, maks 80 prosent (punkt 5.3).

Endringer for «annen skade på innbo»


Annen skade på inno dekker typiske uhell. Her innføres følgende begrensninger (punkt 4.12).


Følgende unntak innføres:
Vi anbefaler at du setter deg inn i de fullstendige vilkårene! Vilkårene og oversikt over endringene finner du på www.lofavør.no. Du kan også få vilkårene ved å henvende deg til forbundet.

Fakta om LOfavør kollektiv hjemforsikring