Endringer i forskriftene

- innholdet kan være utdatert

Etter vedtakelse av arbeidsmiljøforskriftene fra 1.1.2013 ble det registrert noen mindre, utilsiktede endringer i regelverket. Det er derfor vedtatt endringsforskrifter som retter og presiserer enkelte bestemmelser. Oppdateringene innebærer ikke vesentlige endringer.

Forskrift om utførelse av arbeid


Verdt å nevne er at det i Forskrift om utførelse av arbeid § 31-1 nå fremgår at arbeidstakere som er «eller kan bli» eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier skal registerføres.
Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning


Forskrift om utførelse av arbeid