Endringer i forskriftene

Publisert: 06.03.14

– innholdet kan være utdatert

Etter vedtakelse av arbeidsmiljøforskriftene fra 1.1.2013 ble det registrert noen mindre, utilsiktede endringer i regelverket. Det er derfor vedtatt endringsforskrifter som retter og presiserer enkelte bestemmelser. Oppdateringene innebærer ikke vesentlige endringer.

Forskrift om utførelse av arbeid

Verdt å nevne er at det i Forskrift om utførelse av arbeid § 31-1 nå fremgår at arbeidstakere som er «eller kan bli» eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier skal registerføres.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utførelse av arbeid

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.