Endringer i forskriftene

Publisert: 06.03.14

– innholdet kan være utdatert

Etter vedtakelse av arbeidsmiljøforskriftene fra 1.1.2013 ble det registrert noen mindre, utilsiktede endringer i regelverket. Det er derfor vedtatt endringsforskrifter som retter og presiserer enkelte bestemmelser. Oppdateringene innebærer ikke vesentlige endringer.

Forskrift om utførelse av arbeid

Verdt å nevne er at det i Forskrift om utførelse av arbeid § 31-1 nå fremgår at arbeidstakere som er «eller kan bli» eksponert for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier skal registerføres.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om utførelse av arbeid

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.