Enda billigere forsikring

- innholdet kan være utdatert

Har du tre eller flere forsikringer blir du helkunde. Du får da rabatt på skadeforsikringene etter hvor mange forsikringer du har.
Både kollektiv hjem, reiseforsikringen og gruppeforsikringen er med i grunnlaget for beregning av rabatt.
Hvis du kjøper eller har:Er du i tillegg bankkunde i Sparebank 1, får du ytterligere fem prosent rabatt.
Medlemmer som har forsikringer i Sparebank 1 får godskrevet rabatten ved neste hovedforfall. Kontakt nærmeste Sparebank 1 Bank for å se hvordan rabattrappen slå inn ved kjøp av nye forsikringer.
Les mer om mulighetene.