Elektroforhandlingene i gang

- innholdet kan være utdatert

Fristen for enighet er fredag 29. april. Ved kravoverleveringene tidligere i måneden sa EL og ITs forbundsleder og forhandlingsleder, Jan Olav Andersen følgende:

– Utviklingen i bransjen krever at kampen mot sosial dumping prioriteres høyt i årene som kommer. Vi fremmer også økonomiske krav som er viktige, blant annet bedre vilkår for reisemontørene.

I tillegg tar forbundet en strid om fem lokale avtaler inn i det sentrale tariffoppgjøret. Bakgrunnen er at fem bedrifter, blant dem avdelinger i de store installasjonsselskapene Bravida og Caverion, har valgt å si opp den lokale avtalen.

– Vi kan ikke sitte stille og se på dette. Hvis vi ikke reagerer frykter vi at det kan skape en presedens der arbeidsgiver ensidig kan fastsette lønn bare de følger en viss framgangsmåte, sier Andersen.  

Tariffavtalene i bransjen er todelt. Den sentrale avtalen fastsetter minstestandarder, og lokale avtaler ved hver enkelt bedrift gir ofte betydelige goder ut over den sentrale avtalen.

Mer informasjon om forhandlingene.

For ytterligere kommentarer:

Robert Kippe

Kommunikasjonssjef i EL og IT Forbundet

95 12 90 78