EL og IT Forbundet har vervet 14 068 nye medlemmer på fire år

Publisert: 08.03.19

– innholdet kan være utdatert

– I denne perioden har vi fått 14 068 nye medlemmer. Det er fantastisk bra, sa Vidar Hennum, nestleder i EL og IT Forbundet i sin tale til landsmøte.

Fredag 8. mars diskuterte landsmøtet organisasjonsutvikling og vedtekter.

– Over 14 000 nye medlemmer forteller meg to ting: At medlemskap i en fagforening er godt salgbart, og at det er lagt ned en stor verveinnsats, sa Hennum.

Hennum rettet en stor takk alle medlemmer og tillitsvalgte for en solid innsats.

– Organisasjonen er verktøyet vårt. Vi benytter det hver dag for å nå de målene vi setter oss. Og jo flere medlemmer vi er, jo sterkere er det verktøyet, sa Hennum.

Verve og beholde blir et viktig innsatsområde

EL og IT Forbundet har nå nesten 39 000 medlemmer. Men, hvorfor er ikke nettoveksten i antall medlemmer sterkere, spurte Hennum. Han pekte på et viktig innsatsområdet de neste fire årene.

– Vi må legge ned mye større innsats for å beholde flere medlemmer, samtidig som vi fortsetter den gode verveinnsatsen. Vi har god kunnskap om hvilke metoder som må til for å snu dette, sa Hennum.

Et av tre EL og IT-medlemmer er under 30 år

Forbundet har prioritert ungdomsarbeidet de siste årene, blant annet gjennom en fast ungdomsrepresentant i forbundsstyret, en ungdomsleder ansatt på heltid og et aktivt ungdomsutvalg. Fra 2012 til 2018 har antall medlemmer under 30 år økt fra 9 297 til 11 655 medlemmer.

– Vi har engasjerte ungdommer, det debatteres godt på ungdomskonferansene og det fremmes gode forslag til landsmøtet. Det er ingen tvil om at ungdomsarbeidet bærer frukter, og at dette styrker forbundet, sa Hennum.

EL og IT er 20 år i år

EL og IT Forbundet ble stiftet i 1999, som et resultat av sammenslåingen av Tele- og Dataforbundet (TD) og Norsk Elektriker og Kraftstasjonsforbund (NEKF). 20 års-jubileumet var tema i talen til Hennum.

– Det var tre ulike miljøer som skulle smeltes sammen. Elektrikerne, energimiljøet og tele/IKT-miljøet. Alle med sine tradisjoner knyttet til både bransje, organisasjon og avtaleverk. En av de viktigste er, etter min oppfatning, at vi har hatt en grunnleggende respekt for hverandres miljøer og evnen til å stille opp for hverandre når det har vært krevd, sa Hennum.

Samholdet har vært helt avgjørende for flere av forbundet, blant annet ved oppsplittingen og outsourcingen i det tradisjonelle telemiljøet som fant sted i årene etter sammenslåingen. Hennum trakk også fram to andre eksempler: Det ene fra 2007, da det ble etter lang politisk drakamp ble slått fast at hjemfallsretten, som sikrer offentlig eierskap til vannkraften, skal fortsatt gjelde i Norge. Det andre fra 2013. Da ble det forskriftsfestet at den som arbeider med strøm skal være utdannet, fast ansatt og del av et faglig miljø i en bedrift.

Relevante artikler

Tidligere forbundsleder og tidligere distriktssekretær i Vestfold og Telemark ble hedret på kameratkvelden under landstariffkonferansen i Sandefjord onsdag kveld.
Med nye nettsider kommer også nye strukturer, noe som kanskje gjør navigasjonen litt uvant. Her har vi laget en grov oversikt over hvor du finner forskjellig innhold, med utgangspunkt i hovedmenye.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.