EL & IT Forbundet tapte i Rikslønnsnemnda

Publisert: 30.09.13

– innholdet kan være utdatert

Nemndas flertall fant det ikke nødvendig å ta standpunkt til alle ovennevnte spørsmål fordi de etter en helhetsvurdering holdt fast på at selskapet måtte frifinnes. Som det står i kjennelsen:

“Dette fordi kravet om tariffavtale, slik det framkommer for Rikslønnsnemnda, blant annet ikke har tilstrekkelig legitimitet og manger representativitet blant de ansatte til at Rikslønnsnemnda finner å kunne pålegge virksomheten tariffavtale.”

Om avgjørelsen hadde resultert i avtale, ville det ha gitt fredsplikt, ufravikelighet, varighet og oppsigelsesadgang.

Mindretallet og legitimitet

Mindretallet, forbundsleder Hans O. Felix, var uforstående til at påstanden om at det skal gjelde en tariffavtale skal mangle legitimiet, slik flertallet la til grunn.

Felix mente at flertallets avgjørelse ikke løste tvisten. Derimot førte flertallets avgjørelse til at situasjonen før regjeringens beskjed om å bruke tvungen lønnsnemnd i mai, ble gjenopprettet. Avgjørelsen om å bruke tvungen lønnsnemnd var begrunnet i en streikeperiode uten at noen nytt er tilført mellom partene. Dette er folkerettslig problematisk, mente Felix.

4-1 fordel Atea

Partsrepresentantene i nenmda voterte i henhold til påstandene fra de respektive parter. Og det ble et flertall på 4-1 for arbeidsgivers ståsted.

Les hele kjennelsen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.