EFTA-domstolens uttalelse om allmenngjøring

Publisert: 23.01.12

– innholdet kan være utdatert

Domstolen mener at det ikke skal tillates å allmenngjøre bestemmelser om betaling til reise, kost og losji.

Arbeidsgiverne mener at allmenngjøringa av Verkstedoverenskomsten fra 2008 strider mot EU-retten. Borgarting sendte saken videre til EFTA-domstolen for en uttalelse.

Følger utstasjoneringsdirektivet

EFTA-domstolen mener utstasjoneringsdirektivet, som skal sikre utenlandske arbeidere samme lønns- og arbeidsvilkår som de innenlandske, ikke tillater å allmenngjøre bestemmelser om betaling til reise, kost og losji.

Lagmannsretten avgjør

EFTA-domstolen skulle også svare på om det er lov å allmenngjøre et 20 prosent påslag på timelønna ved reiseoppdrag. Her sier retten at direktivet «i prinsippet» er til hinder for å allmenngjøre et slikt tillegg, med mindre det er begrunnet i tvingende allmenne hensyn. Dette er det opp til Borgarting lagmannsretten å avgjøre.

Laval-dommen sentral

Ifølge FriFagbevegelse henviser uttalelsen flere ganger til Laval-dommen.

For å forsvare arbeidstakersiden har LO og Fellesforbundet stått sammen med staten i denne saken.

Les mer om saken hos FriFagbevegelse.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.