eForvaltningskonferansen i gang

- innholdet kan være utdatert

I tillegg til hovedtemaet er det ett deltema på hver av konferansedagene, med innledere og påfølgende debatt.
Deltema dag 1: Hvordan digitalisere offentlig forvaltning.

Deltema dag 2: Brukervennlige selvbetjente tjenester – til hjelp og besvær? Personvern og informasjonssikkerhet.
Forbundsleder Hans O. Felix har fått oppdraget med å oppsummere konferansen i morgen, onsdag 13. februar.
Det er EL & IT Forbundet, Fagforbundet, NTL og Avdeling for forvaltningsteknikk ved Universitetet i Oslo som står som arrangører.
Lenke til program.