eForvaltningskonferansen 2012

- innholdet kan være utdatert

Årets konferanse legger vekt på automatisering av beslutninger – reglene for saksbehandling kommer til å stå sentralt. Det skal diskuteres hvordan saksbehandlere skal forholde seg til arbeidet når maskinene gjør det meste.

Og er servicen og det menneskelige ansikt fortsatt viktig for forvaltningen? Kan man saksbehandle hjemme i ”stua” til brukeren? Et relevant spørsmål når man på lesebrett kan få opp sak og arkivsystemet og raskt kan lage en sak der man er fysisk.
Konferansen skal også innom hvordan systemene utformes og hvilke standarder som gjelder for elektronisk forvaltning.
Innledere
Lovavdelingen i Justisdepartementet er en sterk bidragsyter på innledersiden. Det samme er innledere fra Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet, Teknologirådet, Skatteetaten, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), samt representanter fra lokalforvaltningen.
Se program for mer informasjon om innledere.
Aktuelle deltakere
Konferansen bør være relevant for saksbehandlere, IKT-ansatte, ansatte på arkiv og ikke minst ledere som bør ha kunnskap om hva som kan behandles automatisk og hvordan dette skal utformes.
Vi tror også IKT-industrien, særlig programvareleverandørene, vil ha nytte av denne konferansen.
Praktisk info
Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget.
Påmeldingsfrist: 3. februar 2012.
Påmelding: Fagforbundet har påmeldingsansvar.
Hotellbestilling: Den enkelte må selv ordne overnatting/bestilling hotellrom.
Konferanseavgift: 2 500 kroner. Konferanseavgiften dekker lunsj begge dager, kaffe/te.
Last ned program.