eForvaltningskonferansen 2012

Publisert: 12.12.11

– innholdet kan være utdatert

Årets konferanse legger vekt på automatisering av beslutninger – reglene for saksbehandling kommer til å stå sentralt. Det skal diskuteres hvordan saksbehandlere skal forholde seg til arbeidet når maskinene gjør det meste.

Og er servicen og det menneskelige ansikt fortsatt viktig for forvaltningen? Kan man saksbehandle hjemme i ”stua” til brukeren? Et relevant spørsmål når man på lesebrett kan få opp sak og arkivsystemet og raskt kan lage en sak der man er fysisk.

Konferansen skal også innom hvordan systemene utformes og hvilke standarder som gjelder for elektronisk forvaltning.

Innledere

Lovavdelingen i Justisdepartementet er en sterk bidragsyter på innledersiden. Det samme er innledere fra Fornyings,- administrasjons- og kirkedepartementet, Teknologirådet, Skatteetaten, Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), samt representanter fra lokalforvaltningen.
Se program for mer informasjon om innledere.

Aktuelle deltakere

Konferansen bør være relevant for saksbehandlere, IKT-ansatte, ansatte på arkiv og ikke minst ledere som bør ha kunnskap om hva som kan behandles automatisk og hvordan dette skal utformes.

Vi tror også IKT-industrien, særlig programvareleverandørene, vil ha nytte av denne konferansen.

Praktisk info

Sted: Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget.

Påmeldingsfrist: 3. februar 2012.

Påmelding: Fagforbundet har påmeldingsansvar.

Hotellbestilling: Den enkelte må selv ordne overnatting/bestilling hotellrom.

Konferanseavgift: 2 500 kroner. Konferanseavgiften dekker lunsj begge dager, kaffe/te.

Last ned program.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.