Dugnad for læreplasser

Publisert: 16.04.12

– innholdet kan være utdatert

LO-leder Roar Flåthen signerte kontrakten for LO, og adm. dir. John G. Bernander signerte for NHO.

Målsettingen er flere lærekontrakter for unge som har søkt yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring for å bidra til at flere gjennomfører. I tillegg skal flere voksne skal motiveres for å@ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen. Bedriftene har stort behov for faglært arbeidskraft og behovet vil bare øke framover.

Kontrakten inneholder forpliktelser for alle parter og samlet håper man å øke antall lærekontrakter med 20 % innen utløpet av 2015.

NHO og LO svarer på utfordringen med en 2-årig fellesaksjon “Nasjonal Aksjon Lærebedrift”.

Les mer på LOs hjemmeside.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.