Drøftet e-forvaltning

Publisert: 22.11.11

– innholdet kan være utdatert

– Det er mye arbeid som gjenstår før vi realiserer et europeisk digitalt indre marked. Jeg er fornøyd med at vi nå er et skritt nærmere å få på plass offentlige, elektroniske tjenester til innbyggerne og næringsliv på tvers av grensene i Europa. Dette sier fornyingsminister Rigmor Aasrud etter ministermøtet som fant sted i Poznan i Polen.

Ministrene drøftet hvordan man best kan gjennomføre vedtatte planer på e-forvaltningsområdet. Diskusjonene mellom de europeiske ministrene dreide seg blant annet om tilpasning av nasjonale regelverk og etablering av tiltak og felles løsninger som sikrer nødvendig samspill mellom landenes IKT-systemer.

Ledet rundebordskonferanse

Under ministermøtet ledet fornyingsministeren en rundebordskonferanse hvor Kommisjonen og ministrene fra EU diskuterte videreføring av europeiske pilotprosjekter på e-forvaltningsområdet.

Ett av disse pilotprosjektene er Peppol, som ledes av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Prosjektet har som mål å etablere elektroniske, offentlige innkjøp på tvers av landegrensene i Europa. 

Møte med EU-kommissær

Rigmor Aasrud hadde også samtaler med EUs kommissær for Den digitale agenda Neelie Kroes og det polske EU-formannskapet. 

I tilknytning til det uformelle ministermøtet ble det også arrangert en større konferanse om elektronisk forvaltning. Konferansen rommet også en utstilling der den norskutviklede Offentlige elektroniske postjournal ble presentert. Postjournalen er utviklet av Difi.

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.