Diskuterer landsmøteforslag

- innholdet kan være utdatert

Fra forbundets organisasjon ble det levert inn over 400 forslag og i løpet av dagene skal forbundsstyret behandle forslag til uttalelser/diverse forslag, handlingsprogram og organisasjon/vedtekter.

Forbundsstyrets innstillinger skal deretter utformes i dokumenter som sendes delegatene i begynnelsen av januar. Organisasjonen skal så behandle forbundsstyrets innstillinger fram til delegatene møter på landsmøtet 9. – 12. mars neste år.

Forbundsstyret skal  også behandle budsjett 2015, en sak om OU-midler, diverse protokoller, uttalelser og høringssvar.

Forbundsstyret skal også vedta en kjøreplan for landsstyret, som samles 10. desember. Landsstyret har disse sakene opp til behandling: Budsjett 2015, velge valgkomité til landsmøtet, samt diskutere arbeidsmiljøloven og Reiten-rapporten (et bedre organisert strømnett).