Diskuterer landsmøteforslag

Publisert: 08.12.14

– innholdet kan være utdatert

Fra forbundets organisasjon ble det levert inn over 400 forslag og i løpet av dagene skal forbundsstyret behandle forslag til uttalelser/diverse forslag, handlingsprogram og organisasjon/vedtekter.

Forbundsstyrets innstillinger skal deretter utformes i dokumenter som sendes delegatene i begynnelsen av januar. Organisasjonen skal så behandle forbundsstyrets innstillinger fram til delegatene møter på landsmøtet 9. – 12. mars neste år.

Forbundsstyret skal  også behandle budsjett 2015, en sak om OU-midler, diverse protokoller, uttalelser og høringssvar.

Forbundsstyret skal også vedta en kjøreplan for landsstyret, som samles 10. desember. Landsstyret har disse sakene opp til behandling: Budsjett 2015, velge valgkomité til landsmøtet, samt diskutere arbeidsmiljøloven og Reiten-rapporten (et bedre organisert strømnett).

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.