Digitalt minneseminar etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsen

LO og NHO har gleden av å invitere til et digitalt og faglig meget solid hydrogenseminar til minne om tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, mandag 14. mars 2022 klokken 14.00 – 15.45.

Dato

2022-03-14

Tidspunkt

14.00-15.45

Sted

Digitalt facebook

Arrangør

LO og NHO

LO og NHO har gleden av å invitere til et digitalt og faglig meget solid hydrogenseminar til minne om tidligere LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, mandag 14. mars 2022 klokken 14.00 – 15.45.

Hans-Christian hadde et ønske om få til et slikt seminar, noe vi aldri fikk gjennomført på grunn av pandemien. For å hedre Hans-Christian arrangerer LO og NHO nå dette seminaret, ett år etter hans bortgang.

Den digitale sendingen vil starte kl. 14.00, og kan følges her:  https://www.facebook.com/events/1893893737483022/?ref=newsfeed

Program:

Programleder: Terje Svabø

Åpning

Velkommen

Peggy Hessen Følsvik, LO leder

Samarbeid om verdiskaping

Ole Erik Almlid, Administrerende direktør NHO

Hydrogen – Det store bildet

Jonas Gahr Støre, Statsminister (Video)

Regjeringens satsing

Jan Christian Vestre, Næringsminister

Nordisk samarbeid

Karl-Petter Thorwaldsson, Sveriges næringsminister

Blått hydrogen – Industrielle muligheter

Irene Rummelhoff, Konserndirektør Equinor

Grønt hydrogen og ammoniakk til grønn transport

Svein Tore Holsether, Konsernsjef Yara International

Sofasamtale

Øyvind Eriksen, Konsernsjef Aker ASA

Hilde Merete Aasheim, Konsernsjef Norsk Hydro ASA

Christian Rynning-Tønnesen, Konsernsjef Statkraft

Frode Alfheim, Forbundsleder Industri Energi

Terje Lien Aasland, Stortingsrepresentant Energi- og miljøkomiteen.

Avslutning

Peggy Hessen Følsvik og Ole Erik Almlid

Hvorfor blir hydrogen så viktig framover?

Hydrogen er overalt. Atomnummer én. Sola vår, som er forutsetningen for livet på jorda, består av to tredjedeler hydrogen. Det er plass til enorme mengder energi i hydrogen og når vi forbrenner den, blir den til vann. Ja, selve ordet hydrogen betyr «Den som lager vann».

Det betyr at med hydrogen som energibærer og drivstoff kan vi fjerne alle utslipp i forbruksleddet også der vi ikke kan elektrifisere direkte.

Langtransportskip, jernbane og en del industrielle prosesser. Europeiske gasskraftverk kan kjøres utslippsfritt på hydrogen.

EU har vedtatt at andelen hydrogen i Europas energimiks skal opp fra to til 14 prosent innen 2050. Det betyr enorme muligheter for kompetansearbeidsplasser i norsk industri. Vi må omstille oss til å produsere utslippsfri Hydrogen både fra naturgass fra Nordsjøen i kombinasjon med karbonfangst og lagring. Blått hydrogen. Og ved å trekke hydrogenet rett ut av vann, ved hjelp av elektrolyse. Grønt hydrogen.

Hvordan gjør vi det? Dette er vann: H2O. Dere husker den formelen fra skolen. Ett oksygenatom bundet til to hydrogenatomer. Ved å sette strøm på kan vi faktisk skille dem. Da får vi hydrogen og oksygen. Begge deler nyttige gasser som vi kan bruke. I tillegg oppstår varme, som vi kan bruke for eksempel i fiskeoppdrett. Det er mulig å se for seg en hel rekke prosesser med utgangspunkt i hydrogenproduksjon.

Av hydrogen lager vi dessuten ammoniakk. Hvordan? Vel, ammoniakkmolekylet består av ett nitrogenatom og tre hydrogenatomer når du har H, kan du knytte det til N, du gjetta det, ved å sette strøm på. Da får du NH3.

Ammoniakk er svært energitett og du kan fylle på en tank og bruke som utslippsfritt drivstoff på langtransportskip. Det inngår dessuten i kunstgjødsel som jorda er helt avhengig av for å brødfø befolkningen. Ved å bruke norsk fornybar kraft i prosessen har vi effektivt fjernet utslippene hele veien fra produksjonsfasen til forbruksfasen og vi har skapt en helt utslippsfri verdikjede.

EUs målsetning om omstilling til hydrogen var enormt ambisiøs allerede før Russland invaderte Ukraina. Behovet for alternativer til russisk Olje og gass er og vil forbli enormt. Produksjon av grønt hydrogen alene kan bety 10-20 milliarder i omsetning for norske bedrifter allerede i 2030. I 2050 er det estimert at omsetningen for norske bedrifter kan bli 70 til 300 milliarder kroner. Jo, du hørte rett. Det er et enormt volum.

Produksjon av utslippsfritt hydrogen og ammoniakk krever enormt med fornybar kraft. Det har vært Norges store fortrinn i over 100 år og forblir en forutsetning for at vi skal klare å etablere en ny grønn kompetanseindustri på det norske fastlandet som vil gi Norge eksportinntekter, arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling og politisk stabilitet og sikkerhet i Europa.