– Det er solidarisk å jobbe

Publisert: 10.01.12

– innholdet kan være utdatert

31. januar sparker SSP året i gang med konferansen ”Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner”.

EU har definert følgende tre hovedutfordringer for året:
• Styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år
• Motivere til aktiv samfunnsdeltagelse
• Forbygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker

Klart for avspark

Ifølge SSB var det i 2010 4,8 personer i yrkesaktiv alder, 20-66 år, bak hver person i yrkespassiv alder, 67 år og eldre. I fjor begynte tallet på yrkesaktive i forhold til yrkespassive å synke. Det vil det fortsette med. Og om 25 år vil det være bare tre yrkesaktive bak hver yrkespassive.

SSPs direktør Kari Østerud sier det viktigste for Norge å gjøre i 2012 er å:

  • Synliggjøre seniorene som en viktig ressurs for norsk samfunnsliv og arbeidsliv.
  • Skape større seniorpolitisk bevissthet i samfunnet
  • At flere virksomheter får et seniorperspektiv på personalpolitikken sin

Les mer om dette på seniorpolitikk.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.