– Det er solidarisk å jobbe

- innholdet kan være utdatert

31. januar sparker SSP året i gang med konferansen ”Det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjoner”.
EU har definert følgende tre hovedutfordringer for året:
• Styrke yrkesaktiviteten i Europa blant seniorene mellom 55 og 64 år
• Motivere til aktiv samfunnsdeltagelse
• Forbygge helseulemper som følge av sosiale, økonomiske og miljømessige årsaker
Klart for avspark
Ifølge SSB var det i 2010 4,8 personer i yrkesaktiv alder, 20-66 år, bak hver person i yrkespassiv alder, 67 år og eldre. I fjor begynte tallet på yrkesaktive i forhold til yrkespassive å synke. Det vil det fortsette med. Og om 25 år vil det være bare tre yrkesaktive bak hver yrkespassive.
SSPs direktør Kari Østerud sier det viktigste for Norge å gjøre i 2012 er å:


Les mer om dette på seniorpolitikk.no.