Den nordiske modellen i fare

- innholdet kan være utdatert

Dette kommer fram i en omfattende NordMod-rapport.
Ikke alle endringene lover bra for framtida til den nordiske arbeidslivsmodellen, ifølge NordMod-rapporten De nordiske aftalemodeller i åbne markeder – utfordringer og perspektiver.
Les mer på arbeidslivet.no.