Debatt om forbundets forsikringer

Publisert: 14.01.13

– innholdet kan være utdatert

Det ble nedsatt et forsikringsutvalg etter landsmøtet i 2011 og nå foreligger det et høringsdokument som organisasjonen bes ta opp til debatt i ulike møter.

Høringsnotatet redegjør for dagens ordninger og det foreslås endringer og/eller nye forsikringer. Unntakene er Kollektiv Hjem og Grunnforsikringen som er LOs forsikringer og som LO har det fulle eierskap til. Disse to er derfor ikke med i debatten.

Diskusjonstemaene er:

  • Uføre-/ektefelleforsikringen
  • Reiseforsikringen
  • Advokatforsikring

Forbundet og det nedsatte forsikringsutvalget ønsker en bred debatt i forbundet om eventuell innføring av nye forsikringsordninger og ber dere ta det opp på medlemsmøter.

Svarfrist i april

Svarfristen til forbundet er satt til 15. april 2013. Etter at svarfristen er gått ut skal forsikringsutvalget behandle saken. Målet er å få det behandlet og avgjort på landsstyret i juni. Eventuelle endringer trer i kraft fra 1. januar 2014.

God debatt!

På vegne av forsikringsutvalget ønsker hovedkasserer Terje O. Olsson dere en god og konstruktiv forsikringsdebatt.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.