Datalagrings-direktivet avvist av EU-domstolen

- innholdet kan være utdatert

EU-domstolen slår blant annet fast at direktivet tillater lagring av store mengder data om enkeltpersoner, dårlig kontroll og lang lagring av informasjonen, som årsaker til at domstolen finner direktivet i strid med grunnleggende rettigheter.
Forbundet argumenterte mot innføring av direktivet under høringen i 2010. Trusselen mot personvernet var da og er fortsatt et viktig argument mot innføring av direktivet.

– Direktivet innebærer en overvåking av landets innbyggere som ikke er en rettsstat verdig. Derfor der det viktig at vi holder igjen når grunnleggende rettigheter trues av teknologiske muligheter, sier Felix.


– Dagens digitaliserte samfunn lagres det enorme mengder med personlige opplysninger og informasjon. Dette setter personvernet under press, noe utviklingen de siste årene tydelig viser.


Direktivet må trekkes


EL & IT Forbundet var sterkt imot innføringen av Datalagringsdirektivet i sitt høringssvar om saken i 2010. Dette standpunkter er ikke endret.


– Som en konsekvens av dommen, mener EL & IT Forbundet at regjeringen må trekker tilbake Norges godkjenning av direktivet, oppfordrer Felix.
 
Her er høringssvaret fra EL & IT Forbundet om DLD fra 2010.
Her kan du lese en lengre sak på Aftenposten.no om EU-domstolens avgjørelse.