Dansk rapport om sosial dumping i Norden

Publisert: 17.01.17
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Den danske tenketanken CEVEA har gått i dybden om sosial dumping i de nordiske landene. Landene har ulike strategier og rapporten beskriver tiltakene og effekten de har hatt.

Ulikheter og likheter

De nordiske landene har forskjellige arbeidslivsmodeller og det har påvirket metodene som er brukt mot sosial dumping. Likevel er det mange felles trekk og erfaringene fra landene er nyttige i den videre kampen mot sosial dumping.

Advarer mot delingsøkonomien

Rapporten peker spesielt på ett utviklingstrekk som må reguleres: delingsøkonomien. Nettsider og apper tilbyr tjenester og oppdrag utenfor det regulerte arbeidsmarkedet. Det mener de danske forskerne kommer til å skape mer sosial dumping.

EUs utstasjoneringsdirektiv

Også EU får en viktig rolle i denne kampen, spesielt hvordan utstasjoneringsdirektivet blir utformet når reforhandlingene er ferdige. Forhandlingene går tregt og utfordringen er nettopp kampen mot sosial dumping.

Rapporten "Nordiske tiltag mot social dumping"

Rapporten er laget på oppdrag fra SAMAK – Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, som har sitt årsmøte i Oslo i disse dager.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.