Dansk rapport om sosial dumping i Norden

- innholdet kan være utdatert

Den danske tenketanken CEVEA har gått i dybden om sosial dumping i de nordiske landene. Landene har ulike strategier og rapporten beskriver tiltakene og effekten de har hatt.

Ulikheter og likheterDe nordiske landene har forskjellige arbeidslivsmodeller og det har påvirket metodene som er brukt mot sosial dumping. Likevel er det mange felles trekk og erfaringene fra landene er nyttige i den videre kampen mot sosial dumping.

Advarer mot delingsøkonomienRapporten peker spesielt på ett utviklingstrekk som må reguleres: delingsøkonomien. Nettsider og apper tilbyr tjenester og oppdrag utenfor det regulerte arbeidsmarkedet. Det mener de danske forskerne kommer til å skape mer sosial dumping.

EUs utstasjoneringsdirektivOgså EU får en viktig rolle i denne kampen, spesielt hvordan utstasjoneringsdirektivet blir utformet når reforhandlingene er ferdige. Forhandlingene går tregt og utfordringen er nettopp kampen mot sosial dumping.

Rapporten «Nordiske tiltag mot social dumping»

Rapporten er laget på oppdrag fra SAMAK – Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, som har sitt årsmøte i Oslo i disse dager.