Danmark: Ny underklasse i vekst

Publisert: 28.10.14

– innholdet kan være utdatert

Større krav til utdanning og tap av industri gjør at sosiale problemer går mer i arv nå enn for ti år siden.

Av 17-åringene som i 1994 bodde hos langtidsledige foreldre hadde 31 prosent selv blitt langtidsledige i 2012. I 2003 var det tilsvarende tallet bare 23 prosent, beskriver boken fra AE. Boka har undertittelen: “Den danske samfundsmodel under pres”.

De som rammest hardest av den negative sosiale arven er barn av langtidsledige ikke-vestlige innvandrere. Blant 33-35-årige menn i denne gruppa er hele 39 prosent uten jobb, mens det samme gjelder 29 prosent av jevngamle menn av etnisk dansk opprinnelse, skriver Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.