Danmark: Ny underklasse i vekst

Publisert: 28.10.14

– innholdet kan være utdatert

Større krav til utdanning og tap av industri gjør at sosiale problemer går mer i arv nå enn for ti år siden.

Av 17-åringene som i 1994 bodde hos langtidsledige foreldre hadde 31 prosent selv blitt langtidsledige i 2012. I 2003 var det tilsvarende tallet bare 23 prosent, beskriver boken fra AE. Boka har undertittelen: “Den danske samfundsmodel under pres”.

De som rammest hardest av den negative sosiale arven er barn av langtidsledige ikke-vestlige innvandrere. Blant 33-35-årige menn i denne gruppa er hele 39 prosent uten jobb, mens det samme gjelder 29 prosent av jevngamle menn av etnisk dansk opprinnelse, skriver Frifagbevegelse.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.