Danmark: Ny underklasse i vekst

- innholdet kan være utdatert

Større krav til utdanning og tap av industri gjør at sosiale problemer går mer i arv nå enn for ti år siden.
Av 17-åringene som i 1994 bodde hos langtidsledige foreldre hadde 31 prosent selv blitt langtidsledige i 2012. I 2003 var det tilsvarende tallet bare 23 prosent, beskriver boken fra AE. Boka har undertittelen: «Den danske samfundsmodel under pres».
De som rammest hardest av den negative sosiale arven er barn av langtidsledige ikke-vestlige innvandrere. Blant 33-35-årige menn i denne gruppa er hele 39 prosent uten jobb, mens det samme gjelder 29 prosent av jevngamle menn av etnisk dansk opprinnelse, skriver Frifagbevegelse.