Dagskonferanse om ny arbeidsmiljølov

Publisert: 13.10.14

– innholdet kan være utdatert

Tema for konferansen er styrking og koordinering av kampen mot regjeringas angrep på arbeidsmiljøloven.

Praktisk informasjon

Sted: Park inn By Raddisson Oslo Airport
Tid: 3. november, klokka 10:00 – 16:00
Målgruppe: Tillitsvalgte i klubber/fagforeninger/distrikt
Det er ingen deltakeravgift og forbundet dekker også reise og tapt arbeidsfortjeneste.
Påmelding: Det er begrenset antall plasser, 3 deltagere fra hvert distrikt og landsomfattende fagforeninger. Det er viktig at deltakere melder seg på raskest mulig.
Påmelding sendes forbundssekretær hjordis.henriksen@elogit.no

Endringene i loven

Høyre/FrP regjeringen har hatt ute på høring forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. I høringsutkastet foreslår regjeringen blant annet følgende:
– At arbeidsgivere skal kunne ansette midlertidig i 9/12 måneder
– Generelt enklere for arbeidsgivere å ansette midlertidig
– Fjerne kollektiv søksmålsrett ved ulovlig ansettelse av vikarer
– At arbeidsgiver skal kunne pålegge 15 timer overtid i uka, mot 10 i dag
– At arbeidsgiver skal kunne pålegge 30 timer overtid per måned, mot 25 i dag
– Øke daglig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning
– Tillate søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig
– Redusere beregningsbrøken for hjemmevakt

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.