Dagskonferanse om ny arbeidsmiljølov

- innholdet kan være utdatert

Tema for konferansen er styrking og koordinering av kampen mot regjeringas angrep på arbeidsmiljøloven.

Praktisk informasjon


Sted: Park inn By Raddisson Oslo Airport
Tid: 3. november, klokka 10:00 – 16:00
Målgruppe: Tillitsvalgte i klubber/fagforeninger/distrikt
Det er ingen deltakeravgift og forbundet dekker også reise og tapt arbeidsfortjeneste.
Påmelding: Det er begrenset antall plasser, 3 deltagere fra hvert distrikt og landsomfattende fagforeninger. Det er viktig at deltakere melder seg på raskest mulig.
Påmelding sendes forbundssekretær hjordis.henriksen@elogit.no

Endringene i loven


Høyre/FrP regjeringen har hatt ute på høring forslag til endringer i Arbeidsmiljøloven. I høringsutkastet foreslår regjeringen blant annet følgende:
– At arbeidsgivere skal kunne ansette midlertidig i 9/12 måneder
– Generelt enklere for arbeidsgivere å ansette midlertidig
– Fjerne kollektiv søksmålsrett ved ulovlig ansettelse av vikarer
– At arbeidsgiver skal kunne pålegge 15 timer overtid i uka, mot 10 i dag
– At arbeidsgiver skal kunne pålegge 30 timer overtid per måned, mot 25 i dag
– Øke daglig arbeidstid ved gjennomsnittsberegning
– Tillate søndagsarbeid når arbeidets art gjør det nødvendig
– Redusere beregningsbrøken for hjemmevakt