– Budsjett for dem som har mest

- innholdet kan være utdatert

Samtidig legges det opp til en storstilt privatisering i staten. Slik sett ingen overraskelse, men skuffende likevel, sier  Tone Rønoldtangen som en første kommentar til statsbudsjettet.

Skattefritak for de rikeste


LO Stat-lederen påpeker at kutt i formuesskatt for dem med høyeste inntekter får konsekvenser. Budsjettforslaget viser at gevinsten for dem som allerede har mest, går på bekostning av dem nederst på stigen og fellesskapsløsninger.
– Det er en utvikling vi tidligere har advart mot, og som vi vil slåss i mot, sier Rønoldtangen.

Ny budsjetteringsform


Regjeringen har varslet en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det spesielle er at gevinsten er tatt ut på forhånd ved å kutte i virksomhetens budsjetter. LO Stat-lederen advarer mot denne måten å budsjettere på.
-Hvis hensikten er bedre tjenester, kan effekten raskt bli det motsatte. Man må først finne tiltakene og deretter synliggjøre gevinstene, sier Rønoldtangen.

Effektivisering = privatisering


LO Stat-lederen har en mistanke om at «effektivisering» i denne sammenheng betyr privatisering.
Hun viser til at regjeringen samtidig legger til rette for en storstilt privatisering av offentlige tjenester ved å innføre en ordning som gir private firmaer mulighet til å levere tjenester til statlige virksomheter uten å bli belastet med merverdiavgift.
Når det offentlige kjøper tjenester av et privat firma, må de betale merverdiavgift på tjenesten. Regjeringen hevder at dette er urettferdig – fordi når den offentlige virksomheten utfører tjenesten selv, slipper de merverdiavgiften.
– Hva med private firmaer som holder seg selv med regnskapskontor og utredningsavdelinger? De slipper også å betale merverdiavgift på disse tjenestene. Nå vil de komme til dekket bord og få en stor fordel, mener hun.