– Budsjett for dem som har mest

Publisert: 08.10.14

– innholdet kan være utdatert

Samtidig legges det opp til en storstilt privatisering i staten. Slik sett ingen overraskelse, men skuffende likevel, sier  Tone Rønoldtangen som en første kommentar til statsbudsjettet.

Skattefritak for de rikeste

LO Stat-lederen påpeker at kutt i formuesskatt for dem med høyeste inntekter får konsekvenser. Budsjettforslaget viser at gevinsten for dem som allerede har mest, går på bekostning av dem nederst på stigen og fellesskapsløsninger.

– Det er en utvikling vi tidligere har advart mot, og som vi vil slåss i mot, sier Rønoldtangen.

Ny budsjetteringsform

Regjeringen har varslet en avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det spesielle er at gevinsten er tatt ut på forhånd ved å kutte i virksomhetens budsjetter. LO Stat-lederen advarer mot denne måten å budsjettere på.

-Hvis hensikten er bedre tjenester, kan effekten raskt bli det motsatte. Man må først finne tiltakene og deretter synliggjøre gevinstene, sier Rønoldtangen.

Effektivisering = privatisering

LO Stat-lederen har en mistanke om at «effektivisering» i denne sammenheng betyr privatisering.

Hun viser til at regjeringen samtidig legger til rette for en storstilt privatisering av offentlige tjenester ved å innføre en ordning som gir private firmaer mulighet til å levere tjenester til statlige virksomheter uten å bli belastet med merverdiavgift.

Når det offentlige kjøper tjenester av et privat firma, må de betale merverdiavgift på tjenesten. Regjeringen hevder at dette er urettferdig – fordi når den offentlige virksomheten utfører tjenesten selv, slipper de merverdiavgiften.

– Hva med private firmaer som holder seg selv med regnskapskontor og utredningsavdelinger? De slipper også å betale merverdiavgift på disse tjenestene. Nå vil de komme til dekket bord og få en stor fordel, mener hun.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.