Brudd i staten

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene har pågått siden 7. april uten positive resultater.
-Det var umulig for LO Stat å gå videre. Slik tilbudet nå var fra Staten ville det svekke de opparbeidete rettighetene. Rammen på tilbudet var for lav og det var for lite til generelt tillegg. Vi tar fortsatt sikte på å komme til enighet gjennom mekling, uttaler forbundssekretær Jarle Eide fra EL & IT Forbundet. Han sitter i forhandlingsutvalget i LO Stat.
Meklingsavslutning er 25. mai.
 
Her kan du lese pressemelding om forhandlingene fra LO Stat.