Brudd i kraftsektoren

- innholdet kan være utdatert

Forhandlingene mellom KS Bedrift og arbeidstakerorganisasjonene EL og IT Forbundet, Fagforbundet, Delta, Maskinistforbundet, NITO og Tekna startet onsdag. Torsdag kl 19 ble det klart for partene at de ikke kom til å bli enige om en ny overenskomst. Forhandlingene må derfor til mekling.

– Det var god tone i forhandlingene, og alle gjorde et helhjertet forsøk på å finne løsninger. Dessverre så var det uenigheter knyttet til betingelsene til folk i beredskapsvakter som var så viktig for alle parter at det ikke var mulig, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Uenigheten kan skrives tilbake til endringene i arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid som trådte i kraft 1. juni i fjor. Da ble omregningsfaktoren for hva du har krav på i avspasering for beredskapsvakter endret fra en hovedregel på 1:5 til 1:7. Det betyr at hver syvende time i en beredskapsvakt skal regnes som arbeidstid, mot hver femte før endringen, ifølge loven.

– Beredskapsvakta i energibransjen er en av de skarpeste og mest kritiske i samfunnet. Det er nødvendig med korte responstider, og både privatpersoner, bedrifter og sykehus er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker ut så fort som overhodet mulig ved strømsbrudd. Vi mener at det er rett og rimelig at belastningen det medfører kompenseres godt, og vi ber om mer enn å beholde det vi har i dag, sier Fornes.

Partene ber Riksmekleren finne et tidspunkt i september for meklingen.