Brudd i forhandlingene med Virke

Publisert: 06.05.14

– innholdet kan være utdatert

Selv om forhandlingene forgikk i en god tone der det i perioder også var
god fremdrift, ble det til slutt klart at det ikke var mulig å komme frem
til enighet om bl.a. økningen i minstelønnssatsene.

Oppgjøret går nå til mekling.

EL & IT Forbundet kommer tilbake med ny info senere når bl.a. dato for
meklingen er fastsatt.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.