Brudd i forhandlingene med Virke

- innholdet kan være utdatert

Selv om forhandlingene forgikk i en god tone der det i perioder også var
god fremdrift, ble det til slutt klart at det ikke var mulig å komme frem
til enighet om bl.a. økningen i minstelønnssatsene.
Oppgjøret går nå til mekling.
EL & IT Forbundet kommer tilbake med ny info senere når bl.a. dato for
meklingen er fastsatt.