Bredbånd i ledningene

Publisert: 05.03.13

– innholdet kan være utdatert

I dag installerer Statnett fiberlinjer for å sikre kommunikasjon slik at man kan styre kraftnettet. Tidligere brukte man andre teknologier.

– Bredbåndsfiberen ligger godt beskyttet inne i jordledningen på solide høyspentmaster. Det er en svært god løsning, som vi anser som den sikreste og mest robuste, sier avdelingsleder for strategiske IKT-prosjekter i Statnett, Anders Larsen.

Fiberlinjer har enorm kapasitet og kan overføre store informasjonsmengder. Med fiber kan man få både internett, TV og telefontjenester på samme linje, og med nærmest ubegrenset kapasitet.

Dobling på ti år

Så langt har Statnett bygd 1000 kilometer med fibernett i Norge. Når de største ledningsprosjektene som er i gang nå er ferdige om ti år, vil dette tallet ha doblet seg.

– Vi har et stort prosjekt på gang mellom Sogndal og Ørskog på Vestlandet. En lang kraftledning fra Ofoten til Hammerfest er også under planlegging, og så er jo prosjektet i Hardanger under bygging. Alle disse stedene blir det lagt inn fiber, sier Larsen.

Statnett bygger fiberlinjer for å sikre kommunikasjonen mellom anleggene sine. Det gir mye overskuddskapasitet som tilbys lokale leverandører.

God distriktspolitikk

– Det er ingen kommersiell virksomhet rundt Statnetts bredbåndsutbygging. Vi gjør ikke dette for å selge, men fordi vi trenger det som en del av vårt landsdekkende sambandsnett. Samtidig er det fint å kunne bidra til å få utviklet lokalsamfunn ved å tilby dem å leie overskuddskapasitet, sier Larsen.

Til sammen er det i dag 14 lokale selskaper som leier fibernett på 24 strekninger. De fleste avtalene er i Midt-Norge og på Sør-Vestlandet.

– Vi har betydelig med overskuddskapasitet, men det er begrenset med aktører per strekning. Vi kunne leid ut mye mer, men det styres av behovet, sier Larsen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.