Bravida-direktør:IA-avtalen uten effekt

- innholdet kan være utdatert

Direktør Eirik Frantzen hevder at for Bravida-konsernet gir ikke ressursbruken og administrering av avtalen en forventet nedgang i sykefraværet. Til Aftenposten sier Frantzen blant annet at avtalens utvidede ordning med antall sykmeldinger krever mye oppfølging og administrering, samt mindre kontroll.
Uortodoks forskning
Direktøren sammenligner Bravida og Siemens fra da de to selskapene fusjonerte i 2009 når det gjelder fravær. Siemens var ikke en IA-bedrift, mens Bravida hadde vært det noen år. Ledelsens sammenligning av tallene viste at sykefraværet var tilnærmet likt.
– Derfor er det ingen grunn til å fortsette som IA-bedrift, sier Frantzen til Aftenposten.
Foreslår karensdager
Administrerende direktør Frantzen anbefaler at Norge satser på den svenske modellen med karensdag for arbeidstakere og gebyrer til arbeidsgivere som ikke følger opp rehabilitering av sykmeldte arbeidstakere som myndighetene krever.
Tviler på NHO-støtte
Direktør Frantzen tviler på at støtten i NHO til avtalen er så stor som det blir uttrykt. Han tror at mange bedrifter kjører eget løp uten å bry seg om avtalens intensjoner.