Bravida-direktør:IA-avtalen uten effekt

Publisert: 03.11.11

– innholdet kan være utdatert

Direktør Eirik Frantzen hevder at for Bravida-konsernet gir ikke ressursbruken og administrering av avtalen en forventet nedgang i sykefraværet. Til Aftenposten sier Frantzen blant annet at avtalens utvidede ordning med antall sykmeldinger krever mye oppfølging og administrering, samt mindre kontroll.

Uortodoks forskning

Direktøren sammenligner Bravida og Siemens fra da de to selskapene fusjonerte i 2009 når det gjelder fravær. Siemens var ikke en IA-bedrift, mens Bravida hadde vært det noen år. Ledelsens sammenligning av tallene viste at sykefraværet var tilnærmet likt.

– Derfor er det ingen grunn til å fortsette som IA-bedrift, sier Frantzen til Aftenposten.

Foreslår karensdager

Administrerende direktør Frantzen anbefaler at Norge satser på den svenske modellen med karensdag for arbeidstakere og gebyrer til arbeidsgivere som ikke følger opp rehabilitering av sykmeldte arbeidstakere som myndighetene krever.

Tviler på NHO-støtte

Direktør Frantzen tviler på at støtten i NHO til avtalen er så stor som det blir uttrykt. Han tror at mange bedrifter kjører eget løp uten å bry seg om avtalens intensjoner.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.