– Borten Moe skuffer

Publisert: 02.08.13

– innholdet kan være utdatert

Konsernsjef Helge Lund i Statoil ASA har varslet utflagging av ulike tjenester til lavkostland for å spare penger. Konsekvensen er at Statoil på sikt fjerner 1 000 stillinger i Norge.

Ha andre vurderinger

– At konsernsjef Lund måtte ha slike meninger, det får vi godta. Det kan være strategiske grunner på lengre sikt at det startes med utflagging i det små; deling av selskapet, mer outsouring, mindre statlig eierskap. Men selskapets største eier, staten v/Olje- og energidepartementet, bør ha andre vurderinger, påpeker forbundsleder Hans Olav Felix.

Flere sider

Varselet om utflagging har flere sider. Det er tap av viktige arbeidsplasser, det er signalet om at det er akseptabelt å flytte oppgaver til lavkostland og det er utøvelsen av statlig eierskap.

– Statoil er landets største selskap og både selskapets ledelse og dets hovedaksjoner staten (67 prosent) bør ha den samfunnsmessige vurderingen på dagsorden mer enn å spare penger. Verden har en økonomisk situasjon som gjør at alle norske arbeidsplasser er viktige. Bevisst å outsource arbeidsplasser er å overføre dem til et annet budsjett. Det er en del av den samfunnsmessige vurderingen, sier Felix.

Han synes det er skuffende at en statsråd kan godkjenne en slik plan og det er tvert om hva fagbevegelsen mener er en rødgrønn politikk.

Dette er langt fra utøvelse av et aktivt rødgrønt eierskap. 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.