Blogger fra ILO-konferansen

Publisert: 03.06.14

– innholdet kan være utdatert

Den internasjonale arbeidskonferansen er ILOs generalforsamling og holdes hvert år i Genève. Konferansen varer fra 28. mai til 12. juni.

Konferansen velger ILOs styre, vedtar budsjett og fremforhandler internasjonale arbeidsstandarder. Konferansen er et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale spørsmål der føringene for ILOs arbeid fastlegges.

Hvert medlemsland sender fire delegater til konferansen, to representanter fra myndighetssiden, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden.

LO-sekretær Renee Rasmussen er arbeidstakerrepresentant fra Norge.

Les ILO-bloggen her.

Følg ILO på facebook.

Følg ILO-konferansen via ILOs nettside.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.