Blogger fra ILO-konferansen

- innholdet kan være utdatert

Den internasjonale arbeidskonferansen er ILOs generalforsamling og holdes hvert år i Genève. Konferansen varer fra 28. mai til 12. juni.
Konferansen velger ILOs styre, vedtar budsjett og fremforhandler internasjonale arbeidsstandarder. Konferansen er et internasjonalt forum for arbeids- og sosiale spørsmål der føringene for ILOs arbeid fastlegges.
Hvert medlemsland sender fire delegater til konferansen, to representanter fra myndighetssiden, en fra arbeidstakersiden og en fra arbeidsgiversiden.
LO-sekretær Renee Rasmussen er arbeidstakerrepresentant fra Norge.
Les ILO-bloggen her.
Følg ILO på facebook.
Følg ILO-konferansen via ILOs nettside.